ENSOMmerfugl

Gabriella Ullberg Westin

Denne bog oversatte jeg for HarperCollins, og det er den første bog i serien om Mordene i Hudiksvall. Udkom i 2016.